top of page

Asiakassuhdetta syventävät tuotteet ja palvelut

Teema:

Myynti&Markkinointi

Mistä tässä on kysymys?

Uudistava myynti&markkinointistrategia pyrkii edistämään ja syventämään pitkäaikaisia asiakassuhteita ja tarjoamaan tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden oikeisiin tarpeisiin. Tässä avainasemassa on asiakasymmärrys. Uudistava myynti ja markkinointi keskittyy jaettuun arvoon, jota luodaan niin yritykselle, luonnolle, asiakkaalle kuin yhteiskunnallekin. Kestävää kuluttamista edistetään tarjoamalla palveluita sekä laadukkaampia tuotteita, joiden huoltoon ja kunnostamiseen kannustetaan aktiivisesti. Tällöin kuluttajan sijaan voidaankin puhua käyttäjästä. Markkinoinnissa keskitytään pienempään kokonaiskustannukseen, vaikka kertahinta olisikin korkeampi.

Liiketoimintahyöty & case-esimerkki

Parempi käyttäjäymmärrys auttaa asiakkaita sitoutumaan yrityksen tuotteisiin ja palveluihin, sekä mahdollistaa pidemmät, luottamukseen perustuvat asiakassuhteet.


 

Case: Houdini – Regenerative Lifestyles Initiative

Ruotsalainen retkeilyvaatebrändi Houdini on julkaissut ”Regenerative Lifestyles” -raportin, jossa tarkastellaan, mitä ”uudistava elämäntapa” voi tarkoittaa ja miten vaatebrändi voi tukea asiakkaiden kestäviä elämäntapavalintoja. Raportti edistää laajempaa Half-Earth -aloitetta, jonka tavoitteena on kollektiivisen toiminnan kautta suojella ja rauhoittaa vähintään puolet maapallon pinta-alasta, jotta maapallo säilyy elinkelpoisena. Lue lisää: https://houdinisportswear.com/en-ca/sustainability/regenerative-lifestyles-initiative


Case: Guayaki Yerba Mate

Amerikkalainen Guyaki on matejuomaa valmistava yritys, jonka koko markkinointiviestintä perustuu oikeastaan visioon ja kutsuun - ”Inspire us all to come to life” - tulla mukaan osaksi uudistavaa liikettä (regenerative movement). Guyakin määritelmä ja toiminnan fokus ”uudistavasta” on holistinen; siihen kuuluu yksilö, yhteisö, ympäristö ja kulttuuri, ja kaikista näistä osa-alueista Guyakilla on tavoitteellisia projekteja ja oma toimintamalli, jotka vievät kohti visiota. Ympäristöön kohdistuvan uudistavuuden lisäksi yrityksellä on erityisen vahva sosiaalisen regeneratiivisuuden toimintamalli etelä-Amerikan paikallisyhteisön tukemiseksi. Lue lisää: https://guayaki.com/

Aloita miettimällä näitä

  • Olemmeko tunnistaneet asiakkaamme todellisen tarpeen?

  • Miten voimme ottaa asiakkaat mukaan uudistava-ajatteluun?

  • Mikä muuttuisi, jos tarjoaisimme tuotettamme palveluna?

  • Luoko tuotteemme/palvelumme hyvän elämän olosuhteita?

Konkreettinen työkalu & lue lisää

Työkalu: Asiakaspolku

Tarkoituksena on tunnistaa uudistavan kiertotalouden näkökulmasta ne pisteet, joissa voidaan viestiä tai ohjata toimintaa kiertotalouden suuntaan ja tehdä näkyväksi kiertotalousratkaisun hyödyt asiakkaalle.


Työkalu, Myynti & markkinointi - asiakaspolku
.pdf
Download PDF • 123KB

Lue lisää: Kestävä kuluttaminen ja nettopositiivisuus

Case Tamturbo: tuote palveluna -mallin rahoittaminen

bottom of page