top of page

Jokerikortti: Uudistavan liiketoiminnan mittaaminen

Teema:

Mittarointi

Mistä tässä on kysymys?

Uudistava liiketoiminta tarvitsee myös uudenlaista mittaamista perinteisten liiketoiminnan mittareiden lisäksi. Regeneratiivisen liiketoiminnan mittareita voivat olla esimerkiksi yritystoiminnan vaikutus biodiversiteetille, hiilikädenjälki tai yhteisön hyvinvoinnin lisääminen. Edelläkävijäyritykset ovat jo ottaneet tällaisia mittareita käyttöön ja hyödyntävät niitä kilpailuedun lisäämiseen, oman liiketoiminnan kehittämiseen sekä asiakkaille hyödyllisen tiedon tuottamiseen.

Liiketoimintahyöty & case-esimerkki

Tutustu tässä lyhyesti esiteltyihin case-yrityksiin, jotka ovat lähteneet mittamaan oman toimintansa vaikutusta laajemmin. Linkkien takaa voit lukea tarkemmin heidän toiminnastaa


Case: Soilfood, regeneratiivisuusraportti

Kierrätyslannoitteita sekä teollisuuden raaka-aineita tuottava Soilfood tarjoaa asiakkailleen regeneratiivisuusraportin, joka sisältää mm. kierrätetyt ravinteet, säästetyt hiilidioksidipäästöt ja hiilivaraston lisäyksen maaperään. https://soilfood.fi/


Case: Lassila & Tikanoja, hiilikädenjäljen kasvattaminen liikevaihtoa nopeammin

Lassila & Tikanoja (L&T) on ympäristöhuollon ja kiinteistöjen sekä laitosten tukipalvelujen tuottamiseen keskittynyt palveluyritys. L&T:n tavoitteena on hiilikädenjäljen kasvattaminen liikevaihdon kasvua nopeammin. https://tietopankki.lt.fi/kiertotaloudesta-totta/hiilikadenjalki


Case: Metsä Group, uudistavan metsänhoidon mittaristo

Metsä Group on kehittänyt uudistavan metsänhoidon toimintamallin, tavoitteet ja mittariston: https://www.metsagroup.com/fi/uutiset-ja-julkaisut/tiedotteet/2023/metsa-group-on-uudistanut-strategiset-kestavyystavoitteensa/


Case: S-ryhmän luontojalanjälki laskettiin

Jyväskylän yliopiston, S-ryhmän ja Sitran hankkeessa on kehitetty mallia luontojalanjäljen mittaamiseen. Kyseessä on kansainvälisesti ensimmäinen kerta, kun ison kaupparyhmän luontojalanjälki on laskettu. https://s-ryhma.fi/uutinen/suomalaistutkijat-kehittivat-luontojalanjalkimitta/2E5f7RmUmpHVGEE3ruZwmB

Aloita miettimällä näitä

  • Millä tavoin yrityksen menestystä arvioidaan? Onko menestys ainoastaan rahassa mitattavaa tulosta?

  • Onko ilmasto/luonto/kiertotalous/uudistava -työlle asetettu mittarit? Raportoidaanko niistä yrityksen hallitukselle?

  • Miten henkilöstön ja johdon henkilökohtaisissa tavoitteissa näkyy esim. ilmaston, kiertotalouden tai luonnon monimuotoisuuden edistämistä koskevat mittarit?


Konkreettinen työkalu & lue lisää

  • Lue lisää: Science Based Targets Network kehittää ilmastotavoitteiden –ja ohjeistuksen rinnalle viitekehystä, Science Based Targets for Nature, joka keskittyy luonnon monimuotoisuutta tukevaan työhön ja auttaa asettamaan tiedepohjaiset tavoitteet tälle työlle. https://sciencebasedtargetsnetwork.org/how-it-works/the-first-science-based-targets-for-nature/


  • Lue lisää: Cradle to Cradle -tuotesertifiointi on kunnianhimoinen, koko yritystä koskettava prosessi. Esimerkiksi tanskalainen akustiikkapaneeleja valmistava Troldtekt otti sertifioinnin myötä C2C -viitekehyksen koko yrityksen liiketoimintastrategiaksi. https://c2ccertified.org/

bottom of page