top of page

Kiertokulkuja tukeva suunnittelu

Teema:

Tuote- ja palvelukehitys

Mistä tässä on kysymys?

Sulje silmät. Kun mietit sanaa ’edistys’, linkitätkö sen teknologiaan vai biologiaan? Todennäköisesti valitsit teknologian, vaikka meidän kannattaisi tuotekehityksessä olla kiinnostuneita biologiasta. Luonto on tehnyt tuotekehitystä jo 3,8 miljardia vuotta. Se on pitkä aika mille tahansa TK&I -tiimille. Luonnossa käytetään hyvin rajattua määrää alkuaineita muodostamaan monipuolinen valikoima komponentteja, jotka voivat kiertää eliöltä toiselle loputtomasti, jätettä tuottamatta. Esimerkiksi biomimiikka on suunnittelustrategia, jonka ytimessä on kysymys: ”miten luonto on ratkaissut tämän haasteen?”. Jotta päästään oikeasti uudistavaan vaikutukseen, suunnitteluvaiheessa tulee tarkastella luonnon ratkaisuja toiminnon, prosessin ja ekosysteemin näkökulmasta. Voidaan myös kysyä, mitä tarpeita tuote täyttää, ja voitaisiinko näitä tarpeita täyttää jollain palvelulla fyysisen tuotteen sijaan.

Cradle to Cradle™-suunnittelufilosofiassa puolestaan tuotteen käyttötapa huomioidaan materiaalivalinnoissa. Päätyykö tuote, palasia sen materiaalista tai sen pakkaus mahdollisesti ympäristöön, kuten juostessa hiljalleen kuluva lenkkitossun pohja tai karkkipaperit? Silloin tuotteen tai pakkauksen materiaalin tulisi olla luontoon turvallisesti hajoavaa. Onko jokin tuotteen osa muita osia alttiimpi kulutukselle? Silloin se pitäisi suunnitella helposti vaihdettavaksi.

Suunnittelufilosofian kehittäjät kirjoittavat kirjassaan Upcycle, että meillä ei ole jäteongelmaa, vaan materiaaleja väärissä paikoissa. Raaka-aineiden valinnassa ja materiaalikehityksessä tulisikin lähteä liikkeelle siitä, kuinka ainesosat voivat esimerkiksi sitoa hiiltä, tai niillä voi olla puhdistava ominaisuus itsessään (kuten tietyillä kasveilla luonnossa). Voidaanko raaka-aineiksi kerätä jotain luontoon väärään paikkaan levinnyttä ainetta, kuten ravinteita järvistä särkikalojen tai järviruokojen kautta?

Liiketoimintahyöty & case-esimerkki

Ympäristöongelmia aktiivisesti ratkovilla ja niitä ehkäisevillä tuotteilla ja yrityksillä on paras mahdollisuus menestyä pitkälle tulevaisuuteen. Laadukkaissa, pitkäikäisissä tai palveluna tarjottavissa tuotteista yritys saa brändihyötyä ja sitoutuneita asiakkaita.


 

Case: Fluffstuff - ilmastopositiivisia tekstiilitäytteitä ja -tuotteita

Kuivatetut turvemaat tuottavat Suomessa jopa yli puolet maa- ja metsätalouden päästöistä. Tekstiilituotteet täytetään yleisesti kestämättömillä aineilla, kuten untuvalla tai polyesterikuiduilla. Fluffstuffin tuoteidea lähtee liikkeelle näiden kahden ongelman ratkaisemisesta, suunnittelemalla ilmastopositiivisia tekstiilitäytteitä ja tuotteita, kuten tyynyjä, talvitakkeja, ja untuvapeittoja. Yritys kehittää täyteaineita kosteikkokasvi osmankäämin tuottamasta kuidusta, jolloin turvepelto voidaan palauttaa suoksi ja sen aiheuttamat päästöt vähenevät merkittävästi. lue lisää: https://fluffstuff.fi/


Case: Blueview - jalkineet täysin biopohjaisista materiaaleista

Blueview jalkineet valmistetaan täysin biopohjaisista materiaaleista turvallisesti käytön päätteeksi luontoon hajoaviksi. Tämä vaati 6 vuoden kehitystyön sillä suurin osa jalkinemateriaaleista ja näihin sovitetuista tuotantotavoista perustuu muovien käyttöön. Jalkineen pohjan polyuretaanivaahto valmistetaan leväöljystä, jolloin levänkasvatuksella on mahdollista myös puhdistaa ravinteita vesistöistä. Hukan välttämiseksi muotoon kudottu kangasosa on sekoitus hamppua, eukalyptuspohjaista Tenceliä ja puuvillaa. Kompostoituessaan kengän materiaalit palaavat ravinteiksi maalle. Lue lisää: https://blueviewfootwear.com/pages/plant-based-footwear

Aloita miettimällä näitä

  • Mitä ihmisen luontoon levittämiä haittoja voisit korjata ja käyttää materiaalit tuotteiden valmistukseen (esim. muovit, ravinteet, CO2)?

  • Miten ehkäiset tuotteesi materiaalien leviämisen vääriin paikkoihin käytön aikana tai sen päätteeksi?

  • Onhan tuotteesi käyttäjälleen aidosti tarpeellinen? Mihin tarpeeseen tuotteesi vastaa? Voisiko tarpeen täyttää tuotteen sijaan palvelulla?

  • Onko tuotteesi helposti korjattavissa, päivitettävissä, osat uudelleenkäytettävissä ja tuotteen materiaalit kierrätettävissä käytön jälkeen?

Konkreettinen työkalu & lue lisää

Työkalu: Elinkaarimalli

Elinkaarimallin tavoitteena on auttaa luomaan houkutteleva tuote/palvelukonsepti, joka pohjautuu uudistavan kiertotalouden periaatteisiin ja kiteytyy kiertotalouden mukaiseen arvolupaukseen.


Työkalu, Tuote- ja palvelukehitys - Elinkaarimalli
.pdf
Download PDF • 795KB


Lue lisää: Are you familiar with circular product design strategies?


Kuuntele Circular Design -podcastia: Johdatus kiertotalouden tuotesuunnittelustrategioihin

bottom of page