top of page

Laitokset ja kiinteistöt osana luontoa

Teema:

Tuotanto ja kiinteistöt

Mistä tässä on kysymys?

Luonto tuottaa jatkuvasti monipuolistuvaa valikoimaa materiaaleja, erilaistuvia eliöitä ja monipuolisia elinympäristöjä. Esimerkiksi kirsikkapuu tuottaa happea, sokereita, mettä, kirsikoita, lehtiä ja puuainesta, jotka palvelevat muita eliöitä samalla kun siemenet turvaavat kirsikkapuun jatkuvuuden. Samalla tavalla ihmisten tuotantolaitokset ja kiinteistöt voisivat toimia kiinteämmin osana ekosysteemiä ja tuottaa hyötyä myös ympäristölle. Luontopohjaisessa suunnittelussa myös tuotantolaitoksessa työskentelevät ihmiset otetaan paremmin huomioon.

Periaatteessa kaikki ihmistoiminta voidaan toteuttaa tavoilla, jotka uudistavat ja palauttavat ekosysteemien toimintaa, kun yrityksen tuotanto ja kiinteistöt yhteensovitetaan suunnitteluvaiheesta lähtien alueen luonnon ekosysteemeihin. Luontopohjaisessa suunnittelussa myös tuotantolaitoksessa työskentelevät ihmiset otetaan paremmin huomioon.

Liiketoimintahyöty & case-esimerkki

Suunnittelemalla tehtaan ja rakennusten toiminta luonnon esimerkkien mukaiseksi voidaan hyödyntää saatavilla olevat resurssit optimaalisesti ja päästä eroon jätteistä ja päästöistä. Toimintamallin perustavanlaatuinen muutos tähtää myös yrityksen, talouden ja yhteiskunnan olemassaolon edellytysten säilyttämiseen.


 

Case: Interface - Factory as a Forest

Interfacen Factory as a Forest -konsepti pyrkii muuttamaan perinteiset teollisuuslaitokset ekosysteemeiksi. Tavoitteena on luoda teollisuustiloja, jotka toimivat osana luontoa ja tukevat biodiversiteettiä. Konsepti hyödyntää biomimiikkaa jäljitellen luonnollisia järjestelmiä ja prosesseja teollisessa toiminnassa. Sen tavoitteena on vähentää teollisen toiminnan ympäristövaikutuksia ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Lue lisää: https://blog.interface.com/factory-forest-reimagining-facilities-ecosystems/

Aloita miettimällä näitä

  • Miten tuotantomme voisi luoda enemmän ympäristöhyötyjä kuin haittoja?


  • Miten kiinteistömme voisivat tukea sijaintipaikkansa luonnon ekosysteemin toimintaa?


  • Jos tuotettamme ei voida tehdä ympäristön kannalta hyödyllisesti, kannattaako sitä tehdä lainkaan?


Konkreettinen työkalu & lue lisää

Työkalu: Alueen ekosysteemipalvelut

Työkalua voi käyttää pohjana ekosysteemipalvelujen ymmärtämiseen osana rakennushanketta tai tuotantolaitoksen toimintaa. Jälkimmäisten osalta tämä harjoitus voidaan sitoa myös tuotesuunnitteluun ja arvoketjun yritysekosysteemeihin, jolloin toimenpiteillä saadaan aikaan suurempi vaikutus.


Työkalu, Oma toiminta ja kiinteistöt - Alueen ekosysteemipalvelut
.pdf
Download PDF • 429KB

Lue lisää: Kiertotalouden uusi aalto - kohti holistista, uudistavaa lähestymistapaa


Kuuntele Regenerative Business -podcastia: Uudistava kiertotalous rakennusalan organisaatiossa - vieraana Timo Kanerva

bottom of page