top of page

Miten kaikki voivat voittaa?

Teema:

Liiketoimintamalli

Mistä tässä on kysymys?

”Enää ei ole aikaa ’hähmäisyydelle’: yritykset joko pyrkivät luomaan ratkaisuja, joilla parannetaan ympäristön ja yhteiskunnan tilaa, tai käyttävät ratkaisuja, joilla planeetan resurssit käytetään loppuun.” näin todetaan vuonna 2022 ulos tulleessa Forum for the Future:n ja WBCSD:n raportissa.

Vaihdanta ja erilaiset symbioottiset suhteet ovat luonnon kiertokulkujen perusta. Millaisia vastavuoroisia, jatkuvia asiakassuhteita voisimme luoda? Jos nykyinen liiketoiminta perustuu tuotteille, on arvioitava mahdollisuudet uudenlaisiin liiketoimintamalleihin, esimerkiksi hakea asiakkaan tuotteella täyttämä perustarve, ja tarjota tämän tarpeen täyttäminen palveluna. Regeneratiivista tästä toimintamallista tulee sitä kautta, että tuotteet suunnitellaan lähtökohtaisesti helposti korjattaviksi sekä pitkäikäisiksi, ja samalla voidaan varmistaa, että komponentit ja materiaalit säilyvät yrityksen hallinnassa ja niitä voidaan käyttää yhä uudelleen.

Liiketoimintahyöty & case-esimerkki

Olen vakuuttunut siitä, että yrityksen on omaksuttava tämä uusi [uudistava] rakenne, jotta se voi selviytyä, saada aikaan ylivoimaista kasvua, olla innovatiivinen ja palkata parhaita osaajia. (Gabriel Micheli, Senior investment manager, Pictet Asset Management)

Käytännössä uudistavan kiertotalouden liiketoimintamalli on aina yhdistelmä alla kuvattuja toimintamalleja ja olennaista on, että valitun mallin avulla pyritään irtikytkemään oma toiminta ja arvontuotto neitseellisten luonnonvarojen käytöstä. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen on olennainen tekijä ansaintalogiikan kehittämisessä.

  • Haitta-aineettomien materiaalien käyttö ja uusiutuvuus

  • Tuotteen elinkaaren pidentäminen

  • Tuote palveluna

  • Jakamisalustat

  • Resurssitehokkuus ja kierrätys


 

Case: Houdini - transformaatio kohti uudistavaa liiketoimintaa

Ruotsalaisella urheiluvaatebrändi Houdinilla on meneillään transformaatiomatka kohti uudistavaa liiketoimintaa. Heidän olemassaolonsa tarkoitus ja visio on vapaasti suomennettuna seuraava: ”Haluamme inspiroida ja mahdollistaa ihmiskuntaa uudelleen luontoyhteyteen, elää terveellisempää ja onnellisempaa elämää osana luontoa, kehittyä yksilöinä ja rakentaa kukoistavaa yhteiskuntaa hyvinvoivalla planeetalla meille ja tuleville sukupolville”. Houdinin koko tuotevalikoima on kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu ja lisäksi he ovat esimerkiksi lanseeranneet uudelleenmyyntialustan käytetyille tuotteille Lue lisää: https://houdinisportswear.com/en-eu/reuse


Aloita miettimällä näitä

  • Ovatko liiketoimintamme ympäristövaikutukset aidosti tärkeitä kriteereitä kaikissa päätöksissä, kuten tuotekehityksessä tai materiaalivalinnoissa?

  • Auttaako valittu liiketoimintamalli elämää ylläpitävien olosuhteiden luomista?

  • Millaisia vastavuoroisia, jatkuvia asiakassuhteita voidaan luoda? Voidaanko tarjota ylläpitopalveluita tai palvelullistaa tuotettamme? Voidaanko sulkea materiaalikiertoja, kunnostaa ja käyttää uudelleen komponentteja?

  • Miten liiketoimintamalli rahoitetaan ja voisiko edullisempaa rahoitusta saada luontopositiivisella tarjonnalla?? Mitä vaatimuksia ja tuotto-odotuksia rahoittajilla on?

  • Miten voimme maksimoida kestävää ja myös aineetonta arvoa?

Konkreettinen työkalu & lue lisää

Työkalu: Liiketoimintamalli - Kiertotalouden nykytilaharjoitus

Arvoketjuharjoituksen tarkoituksena on kuvata, miltä yrityksen koko toiminta näyttää tällä hetkellä kiertotalouden näkökulmasta katsottuna, ja missä arvoketjun kohdissa on lähitulevaisuuden "low hanging fruit" eli melko helposti toteutettavissa olevat asiat, ja missä kohdin on enemmän kehitystyötä vaativia asioita.


Työkalu, Liiketoimintamalli - Kiertotalouden nykytilaharjoitus
.pdf
Download PDF • 201KB

Lue lisää: Mitä uudistava kiertotalous tarkoittaa liiketoiminnassa?

bottom of page