top of page

Sisäisen muutoksen johtaminen

Teema:

Yrityskulttuuri

Mistä tässä on kysymys?

Kuten johtamisessa, regeneratiivisessa yrityskulttuurissa olennaisinta on mielenmaiseman muutos. Ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen liittyvät ongelmat ovat usein vahvasti yhteenkietoutuneita ja viheliäisiä, eli yhden ratkaiseminen saattaa tuottaa ongelmia jossain muualla. Jotta tällaisia systeemisiä ongelmia voidaan lähestyä uudistavalla tavalla, täytyy yrityksessä pystyä katsomaan ongelman juurisyitä sekä keskustelemaan monialaisesti eettisistä kysymyksistä. Isojen haasteiden ratkaisussa tarvitaan uusien ideoiden ja teknologioiden omaksumista, erilaisten lähestymistapojen kokeilua sekä jatkuvaa pyrkimystä parantaa toimintaa. Ei ole ennalta tiedossa olevaa, ainoaa oikeaa polkua kestävään tulevaisuuteen, vaan sinne voidaan kulkea monia eri reittejä.

Keskeisiä elementtejä regeneratiivisessa yrityskulttuurissa ovat jaettu visio, systeemiälykkyys ja yhteistyön mentaliteetti. Johdon ja työntekijöiden välisen kommunikaation on olennaista kulkea molempiin suuntiin. Vision avulla luodaan yritykselle yhteistä suuntaa ja määränpää, jota kohti kukin voi kulkea omia reittejään, omalta paikaltaan liikkeelle lähtien ja joustavasti ympäristön muutoksiin sopeutuen, sen sijaan että osoitettaisiin ennakkoon tunnettu polku, jota kaikkien on tallattava samaan tahtiin. Työpaikalle luodaan toimijuuden ilmapiiri, jossa kuka tahansa uskaltaa tuoda esiin myös vaikeita asioita.

”Arvojensa mukaan elävät johtajat eivät koskaan vaikene vaikeista asioista.” (Brené Brown) – ja tämä pätee yhtälailla henkilöstöön. Miten tuemme henkilöstön mahdollisuuksia työskennellä arvojensa mukaan?

Liiketoimintahyöty & case-esimerkki

Henkilöstön monimuotoisen potentiaalin valjastaminen toimintaympäristön yllättäviinkin muutoksiin vastaamiseen, osaavien työntekijöiden sitouttaminen yritykseen sekä vetovoimaisuus työpaikkana.


 

Case: Seventh Generation - missiona muuttaa koko hygienia- ja siivoustuoteala

Seventh Generation, yritys, jolla on missiona muuttaa koko hygienia- ja siivoustuoteala terveellisemmäksi ja ympäristölle turvallisemmaksi, työsti omia toimintamallejaan uudistavan liiketoiminnan konsultin Carol Sanfordin kanssa. He tunnistivat toiminnassaan malleja, jotka pohjautuivat vanhoihin mielenmaisemiin korostaen yksilöiden välistä kilpailua, samaan muottiin sovittamista tai ennalta määrätyn polun kulkemista. Työskentelyn tuloksena malleja muutettiin olennaisilta osin, ja henkilöstön yhteistyö sekä kyky tehdä oivalluksia toiminnan parantamiseksi kohenivat huomattavasti. Lue lisää: https://www.seventhgeneration.com/company

Aloita miettimällä näitä

  • Ruokitko yrityksessäsi riskien välttelyä vai mahdollisuuksien kartoitusta?

  • Rakennatko tietoisesti kulttuuria, jossa kuka tahansa uskaltaa nostaa eettiset ja ympäristökysymykset pöydälle?

  • Kuinka yrityksemme voi olla työntekijöille paras paikka tehdä merkityksellistä työtä yhteisen hyvän edistämiseksi? (sovellettu, Carol Sanford / the Regenerative Business)

  • Onko yrityksessäsi esimerkkejä ihmisistä, jotka omalla toiminnallaan pyrkivät aktiivisesti ratkaisemaan sosiaalisia tai ympäristöhaasteita? Miten voisit tukea heidän toimintaansa? (sovellettu, Giles Hutchins / the Nature of Business)

Konkreettinen työkalu & lue lisää

Työkalu: Organisaatiosi kirsikkapuuna

Kirsikkapuuyritys muodostuu kiveen hakatun pyramidihierarkian sijaan elävistä soluista, monialaisista tiimeistä, jotka pystyvät ketterästi reagoimaan ja sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin.


Työkalu, Yrityskulttuuri - Organisaatiosi kirsikkapuuna
.pdf
Download PDF • 702KB

Lue lisää: https://carolsanford.com/the-regenerative-business/

bottom of page