top of page

Uudistavan kiertotalouden polku

Teema:

Strategia

Mistä tässä on kysymys?

"Mikään tuuli ei ole myötäinen sille, joka ei tiedä mihin satamaan on pyrkimässä", totesi stoalainen filosofi Seneca aikoinaan. Kun puhutaan strategiatyöstä uudistava kontekstissa, tulee lähteä siitä, mikä on se tavoiteltava ja toivottava tulevaisuus, jota yritys on strategiallaan rakentamassa. Tämä tulevaisuus ei voi olla irrallaan luonnosta, koska luonto on perusta kaikelle liiketoiminnalle.

Kiertotalous tarjoaa erinomaiset työkalut uuden talousmallin jalkauttamiseen, mutta kiertojen sulkeminen ei yksin riitä, vaan jokaisen yrityksen tulee asettaa itselleen regeneratiivinen eli uudistavan kasvun tavoite. Regeneratiivinen tavoite tarkoittaa sitä, että yrityksen strategia asettaa luonnon hyvinvoinnin strategian ytimeen, ja yrityksen toiminnan seurauksena ympäristön ja luonnon tila ei heikkene, vaan palautuu ja uudistuu. Toisin sanoen; yritystoiminta on suunniteltu siten, että teemme samaa kuin mitä luontokin: luomme edellytyksiä hyvälle ja kukoistavalle elämälle ja sen jatkuvuudelle.

Uudistavan kasvun strategia tarjoaa yrityksille ja yritysjohdolle kokonaisvaltaisen lähestymistavan vastuullisuus- ja ilmastohaasteiden ratkaisemiseen. Sen sijaan, että yrityksissä yritetään vähillä asiantuntijaresursseilla ratkaista erikseen erilaisia kompleksisia nykyisen liiketoiminnan aiheuttamia ongelmia (kuten ilmastopäästöt, jätteet, resurssipula, luontokato, sosiaalinen eriarvoisuus), opitaan uudenlainen johtamismalli, joka ratkaisee ongelmien juurisyitä. Kuten kiertotalouden pioneerit ovat todenneet: ”meillä ei ole jäteongelmaa, vaan design-ongelma". Tavoitetilana on se, että vähitellen yrityksen strategia, liiketoiminnan kehitys ja T&K-työ muuttavat kurssia ennalta ehkäisevään toimintamalliin, eli liiketoiminta on suunniteltu ja toteutettu siten, että näitä ongelmia ei tulevaisuudessa synny. Tämä ei ole helppoa, mutta se on mahdollista.

Liiketoimintahyöty & case-esimerkki

”Enää ei ole niin, että valitaan taloudellinen kasvu tai kestävyys. Nyt on pikemmin niin, että on valittava kestävyys saadakseen taloudellista kasvua.”, näin on todennut ruotsalainen kestävyystutkija ja mm. Planetary boundaries -mallin kehittäneen ryhmän vetäjä, Johan Rockström.

Euroopan Unioni on menossa kohti “regeneratiivisen eli uudistavan kasvun mallia, joka antaa planeetalle takaisin enemmän kuin siltä ottaa”. Markkinaympäristö muuttuu nopeasti tämän tavoitetilan mukaiseksi - ja yritykset, jotka jäävät perinteiseen, lineaariseen talousmalliin, jäävät vähitellen edistyksellisten kilpailijoiden jalkoihin. Uudistavan kasvun strategia tarjoaa yritykselle kokonaisvaltaisen tavan johtaa yritystä niin, että sen toiminta pyrkii haittojen minimoinnin sijaan positiivisen vaikuttavuuden maksimointiin.


Uudistava strategia auttaa yrityksiä tarttumaan aikamme suurimpiin haasteisiin ja luomaan kasvua sekä kilpailuetua kehittämällä tuotteita ja palveluita näitä ratkomaan. Uusien kasvumahdollisuuksien lisäksi uudistava strategia mahdollistaa myös esimerkiksi paremman riskienhallinnan varmistamalla, ettei yrityksen toiminta ole liian riippuvaista rajallisista resursseista - pidemmällä aikavälillä uudistava strategia on siis vahvasti kytköksissä myös kilpailukykyyn.


 

Case: Interface - Climate Take Back -missio

Yhdysvaltalainen lattiapäällysteiden valmistaja Interface julkaisi jo vuonna 1994 “Mission Zero”-nimisen mission, jonka tavoitteena oli olla aiheuttamatta mitään haitallisia vaikutuksia ympäristölle vuoteen 2020 mennessä. Toimitusjohtaja Ray Andersonin johdolla Interface onnistui muuttamaan vallitsevan tavan toimia ja luomaan kasvavaa ja kannattavaa liiketoimintaa vallitsevasta skeptisyydestä huolimatta. Vuonna 2016 he lisäsivät kunnianhimoa ja lanseerasivat uuden missionsa:

“Climate Take Back -missiomme tavoitteena on selviytyä ihmiskunnan suurimmasta haasteesta ja peruuttaa ilmastonmuutos. Ei enää riitä, että rajoitamme aiheuttamaamme vahinkoa, vaan meidän on pyrittävä kohti palauttavaa toimintaa. Haluamme kunnostaa planeettamme ja jättää positiivisen vaikutuksen.”

Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Interface on luonut selkeän neliosaisen strategian; 1) Tavoittele nollaa haitallista vaikutusta ympäristölle 2) Lopeta hiilen näkeminen vihollisena ja ala käyttämään sitä resurssina 3) Muunna teollisuus voimaksi tulevaisuudelle, jonka haluamme 4) Tue biosfäärimme kykyä säädellä ilmastoa. Lue lisää: https://www.interface.com/


Case: Regeneration.VC

Regeneration.VC on esimerkki uuden ajan sijoitusyhtiöstä, jonka strategian ytimessä on sijoittaa ainoastaan uudistavan ja kiertotalouden mukaisiin start up -yrityksiin. Yritys käyttää varhaisen vaiheen yritysten kiertotalouden ja regeneratiivisuuden potentiaalin määrittämiseen itse kehittämäänsä viidestä teemasta koostuvaa analyysia. Lue lisää: https://regeneration.vc/

Aloita miettimällä näitä

  • Ohjaako nykyinen strategiamme vanhojen toimintatapojen säilyttämiseen, vai uusien toimintamallien kehittämiseen?

  • Onko johdolla ja avainhenkilöillä riittävän selkeä kuva liiketoimintaympäristön muutoksesta ja sen vauhdista seuraavan 10 vuoden aikana?

  • Ovatko strategian kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvät tavoitteet riittävän laaja-alaisia ja kunnianhimoisia todellisen muutoksen saavuttamiseksi?

  • Ohjaako strategiamme haittojen minimointiin vai positiivisen vaikuttavuuden maksimointiin?

  • Onko liiketoimintamme kasvun perusta riippuvainen neitseellisten raaka-aineiden käytön lisäämisestä?

Konkreettinen työkalu & lue lisää

Työkalu: Yrityksen kypsyysasteikko

Harjoituksen tarkoituksena on tarkastella omia toimintoja koko arvoketjun varrelta ja arvioida, mihin eri osa-alueet asettuvat kypsyysasteikolla. Onko esimerkiksi valmistus ja tuotanto organisoitu niin, että se kuuluu "vihreä"-portaalle, eli noudatetaan lakia ja tehdään asiat piirun verran paremmin, mutta jäädään silti pakkasen puolelle? Vai kuuluvatko jotkin osa-alueet jo "palauttava" -portaalle?


Työkalu, Strategia - Yrityksen kypsyysasteikko
.pdf
Download PDF • 642KB

Lue lisää: Mitä uudistava kiertotalous tarkoittaa liiketoiminnassa?

Kuuntele Regenerative Business -podcastia: Uudistavan kiertotalouden polku - vieraana Ilkka Hämälä

bottom of page