top of page

Yksisuuntaisesta kadusta ekosysteemiksi

Teema:

Arvoverkosto

Mistä tässä on kysymys?

Uudistavan kiertotalouden liiketoimintaekosysteemit ovat kokonaisia arvoverkostoja, jotka yhdessä kehittävät tuotteita, palveluita ja ratkaisuja kiertotalouden periaatteita ja liiketoimintamalleja hyödyntämällä. Tarvitaankin ajattelutavan muutos perinteisestä lineaarisesta ketjusta kohti verkostomaista toimintamallia, jossa resurssit virtaavat moniin suuntiin ja arvoa tuotetaan koko ekosysteemille – planeetta mukaanluettuna.

Regeneratiivisessa toimintamallissa keskeistä on paikallisuus. Tämä tarkoittaa, että globaalienkin toimitusketjujen vaikutuksia tarkastellaan kunkin toiminnon (esim. raaka-aineiden hankinnan, tai lopputuotteen kierrätyksen) aiheuttamien paikallisten vaikutuksien kautta, ymmärtäen niiden vaikutukset ympäröivään luonnon ekosysteemiin ja yhteisöön. Jokaisessa vaiheessa pyritään tuottamaan positiivista arvoa.

Liiketoimintahyöty & case-esimerkki

Yli 60 % globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy materiaalien hankinnasta, prosessoinnista ja tuotteiden valmistuksesta. Lisäksi valmistava teollisuus käyttää n. 40 % budjetistaan materiaaleihin (EU Circular economy action plan). Puhumme siis globaalisti triljoonien dollarien haasteista. Kiertotalouden toimintamallit voivat parantaa kannattavuutta ja suojata raaka-aineiden hinnan vaihteluilta sekä saatavuusongelmilta. Jo nyt, raaka-aineiden ja logistiikan kustannusten ollessa kovassa kasvussa, kiertotalouden toimintamallit tuovat mitattavaa hyötyä niille yrityksille, jotka ovat onnistuneet kaupallistamaan uusia tuote- ja palvelukonsepteja. Lisäksi hyvin suunniteltu ekosysteeminen toimintamalli mahdollistaa kaupallisesti kannattavan liiketoiminnan kaikille toimijoille. Ekosysteemin tavoite tuleekin olla luoda arvoa kaikille toimijoille, luonnon ekosysteemi huomioiden, ja mahdollistaa parempi asiakaskokemus vastaamalla paremmin asiakastarpeisiin.


 

Case: Infinited Fiber Company & Suomen tekstiiliekosysteemi

Suomen tekstiilien kiertotalousekosysteemi on ainutlaatuinen esimerkki siitä, kuinka koko tekstiilien kiertotalouden mahdollistamiseksi tarvittavaa arvoverkostoa lähdettiin yhteiskehittämään kohti kaikkien toimijoiden yhteistä visiota. Uusi kemiallinen kierrätysteknologia oli jo olemassa VTT:n Ali Harlinin laboratoriossa. Yhdessä Ethican kanssa Relooping Fashion -hankkeeseen saatiin mukaan sitoutunut joukko yrityksiä kaikista arvoketjun vaiheista kirkastamaan yhteistä visiota, ja luomaan yhteistä taloudellisesti kannattavaa kiertotaloudelle perustuvaa ekosysteemiä. Projektin aikana perustettiin VTT:n spin-off Infinited Fiber Company kaupallistamaan hankkeessa pilotoitua teknologiaa. Infinited Fiber Companyn kierrätysteknologia perustuu vastuulliseen kemiaan, eikä siinä esimerkikisi käytetä liuotteena yleistä rikkihiiltä (CS2). Puhtaan teknologian avulla käytetyt tekstiilit eivät enää päädy jätteeksi, vaan täysin uudenveroiseksi laadukkaaksi kuiduksi. Tekstiilijätteen kierrätys tulee EU:ssa pakolliseksi v. 2025, jolloin myös Infinited Fiber Companyn teollisen mittakaavan tehdas valmistuu. Tehtaan usean vuoden tuotanto on jo myyty kansainvälisille muodin jättiläisille, kuten Inditexille ja PVH-Groupille. Lue lisää: https://infinitedfiber.com/lyhyesti-suomeksi/

Aloita miettimällä näitä

  • Millaisia suhteita yritykselläsi on muihin yrityksiin?

  • Millaisia mahdollisuuksia yritykselläsi on kehittää toimittajiin, kumppaneihin ja asiakkaisiin vastavuoroisia suhteita, joista kaikki hyötyvät?

  • Ymmärrämmekö oman roolimme ja vaikutusmahdollisuutemme omassa arvoketjussamme, ja haluammeko aktiivisesti edistää muutosta, sen sijaan että odotamme että “jonkun muun” pitäisi tehdä jotakin?

  • Tunnistatteko jo päätöksenteossa planeetan (ja sen rajalliset resurssit sekä monimuotoisen luonnon) yhdeksi sidosryhmäksi?

  • Olemmeko valmiita luottamukseen ja avoimuuteen, jota yhteiskehittämisen vaatii?

  • Ketkä ovat tärkeimpiä uudenlaisia kumppaneita joita tarvitsemme, ja onko meillä alustava visio, josta voisimme lähteä keskustelemaan heidän kanssaan?

Konkreettinen työkalu & lue lisää

Työkalu: Toimijaverkosto

Toimijaverkostoharjoituksen tarkoituksena on auttaa työstämään sitä, miten ja kenen kanssa tuotteet pidetään kierrossa niiden arvo säilyttäen. Eli toisin kuin lineaarisessa toimitusketjussa, kiertotalouden kumppaniverkostotyökalu (käytetään myös nimitystä 'kiertotalouden liiketoimintaekosysteemi') varmistaa, että jokaisella luupilla on toimija/toimijoita, joka osaltaan edistää tuotteen "matkaa".

Työkalu, Arvoverkosto - Toimijaverkosto
.pdf
Download PDF • 194KB

Lue lisää: Lineaarisesta toimitusketjusta kiertotalouden liiketoimintaekosysteemiksi


Kuuntele Circular Design -podcastia: Kiertotalouden tuomat muutokset arvoketjuun

bottom of page